április 9 - május 4  

   
     
  REMIX
GYENES Zsolt (Pécs) képzőművész
 
 
Flash tartalom
 
Számszerűleg túl sok kép készül; holott - bizonyos szempontok szerint - néhány típusba sorolhatók azok. Nem elegánsabb akkor a meglévőket; a főbb típusúakat újrakeverni, mint a DJ-k, vagy a VJ-k teszik? Napjainkban az "újrakeverések", a posztmedialitás korát éljük, - minden szempontból! A technomédiumok fénnyel telítettek. Megfoghatatlanságuk a pixelek játékosságával is kapcsolatba hozható. Anyagszerű kinézetűk illúzió. Konkrét világ ez.
A kiállítás az utóbbi években készített színes- és monokróm fénykalligráfiáit, fényrajzait tárja a látogatók elé. A fény misztikuma, a rajz alapvető kifejező jellege fotografikus alapú képeken egyesül. A hagyományos (analóg) és legújabb (digitális) technikák sajátos fúziót hoznak létre a művek kapcsán. A léptékváltás is szerepet kap, mely dimenzióváltásként is értelmezhető. A munkák elkészítése kapcsán a zenének, az ahhoz kötődő akciónak is szerep jutott. Ennek önálló kifejező erővel rendelkező mozgóképes "dokumentációját" is bemutatja. A fény megragadhatatlansága, transzcendens jellege alapvető gondolatokat generál világunkról. Absztrakció és "konkrétság" vékony határmezsgyéjén járunk.
 
vissza