Információk Kiállítási program 1977-2012

   
     
  Pécsi Galéria & Vizuális Művészeti Műhely  
     

Pécs   M.J. Város Tanácsa Művelődési Osztálya 1977-ben a Színház téri Hírlap - olvasóban létrehozta a város első, kortárs művészetet bemutató kiállítótermét. A Pécsi Galéria vezetésével PINCZEHELYI Sándor grafikusművészt bízta meg.
            1979. július 15-én átadták a Széchenyi téri kiállítótermet, így 1981. december 31-ig két helyszínen rendeztek tárlatot. 1984. december 14-én a Pécsi Kisgaléria megnyitásával új helyszínnel s hozzá megfelelő színvonalú irodával, raktárokkal bővült az intézmény.A Galéria az első időkben  a Doktor Sándor Művelődési Ház,  majd a DOZSO Művelődési Központ részeként működött. 1991-től részben önálló intézménnyé vált, s hozzá csatolták a Grafikai Műhelyt is !
             A DOZSO megszűnését követően fél évig a Pécsi Kulturális Központhoz tartozott 1996-ban.
 1997-től önálló intézményként működik.
Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely 31 éves fennállása alatt előbb átlagban évi 20-22,majd később 30 - 40 kiállítást is  rendezett  Pécsett, ezenkívül az ország és Európa számos országában szervezett, bonyolított bemutatókat. Tematikus kiállításai ( NŐ/WOMAN, RAJZ/DRAWING, VONAL /LINE, A TERMÉSZET / THE NATURE,  PÉCSI TEXTIL, stb.), az alkalmazott grafikai ( PLAKÁTOK / POSTERS) tárlatai, építészeti és design kiállításai, országos és nemzetközi hírnevet biztosítottak. A Galéria programjában szereplők a Kortárs Művészet rangos képviselői, a nemzetközi kiállítások mindig jelentős és hosszantartó kulturális kapcsolatot eredményeztek. 
            A három kiállítóterem a hazai és a nemzetközi művészeti élet jelentős találkozópontjaivá váltak, méltón reprezentálva a Pécs és Baranya művészeti, kulturális életét.
            A PGGM dolgozóinak tevékenységét minősítendő, elmondhatjuk, hogy kiállítás a fennállás 31 éve alatt a Galéria hibájából nem maradt el, annak ellenére, hogy az évek során a gazdasági feltételek folyamatosan rosszabbodtak.
            A PGGM vezetésében 1999. decemberétől változás történt, az addigi igazgató 22 év után megvált az intézménytől, ezután az addigi helyettese GAMUS Árpád, megbízott igazgatóként látta el a vezetői feladatokat. A  tervezett kiállítások azóta is maradéktalanul megvalósultak, új feladatokkal bővítve, kiegészítve a programot, szélesebbre tárva kapuit a tárlatlátogatók, az egyéb művészetet kedvelők széles tábora felé.
            2001. január 1-től új névvel és  feladatokkal indult  az intézmény, melynek igazgatói  helyére kiírt  pályázatot kétszer  is GAMUS  Árpád  nyerte el s azóta vezeti azt .
 A Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely az intézmény típusa jellege szerint alkotóművészeti intézmény,mely szakfeladatai szerint művészeti, szórakoztatási és kulturális tevékenységet folytat.

Az intézmény tevékenységeinek helyszínei:

 1. Pécsi Galéria         (Széchenyi tér)
 2. Pincegaléria          (Széchenyi tér)
 3. Pécsi  Kisgaléria   (Szent István tér 4.)

Az intézmény feladatai:
Kortárs képző-, ipar-, fotó- és építőművészeti kiállítások bemutatása, melynek területei:
-     a pécsi művészek egyéni és csoportos tárlatai

 1. A hazai művészeti élet legjobbjainak egyéni, csoportos kiállításai
 2. tematikus, hazai és nemzetközi kiállítások
 3. a kortárs hazai és nemzetközi művészeti áramlatok, irányzatok bemutatói
 4. az alkalmazott művészet, a technológiák és a design változásait bemutató  
 5. kiállítások
 6. új, multimédiás technikák, performance-ok, videók, kísérleti film, installációs rendezvények

A három kiállítóhely az intézményi feltételek és lehetőségek szerint elkülönülnek koncepciójukban.


A  Pécsi  Kisgaléria :

A Kisgaléria inkább azon pécsi művészek részére biztosít lehetőséget, akik megfelelő művészi színvonalú munkával rendelkeznek ugyan, de alkotásaik jellege, nagysága, szemlélete a Kisgaléria keretein belül kamara jellegű kiállításban teljesedhet ki.
A pécsi alkotók közül sokan, kevésbé termékenyek, de igénylik azt, hogy 5 - 6 évenként számot adjanak tudásukról.  Ugyanezen a helyszínen adunk lehetőséget azoknak a magyar és külföldi művészeknek bemutatkozásra, akik valamilyen sajátos, egyéni koncepcióval, valami új stílussal, technikával jelentkeznek s a  kiállításuk terjedelme miatt egy nagyobb helyszínen nem lenne bemutatható.
A Kisgalériában valósítjuk meg azokat a kiállításokat is, melyekben a helyi és más művészeti képzésből kikerült fiatal tehetségek mutatkoznak be egyéni koncepcióval, elképzeléssel.
A Kisgalériában vannak meg a feltételek (személyi, tárgyi, megközelíthetőség, stb.) ahhoz, hogy a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan képzőművészeti vásárokat, eladási akciókat tartsunk, melyet két szempont vezérel:

 1. a művészt eladási lehetőséghez juttatja, felmérheti közönség igényét
 2. a vásárló közönség részére ízléses, művészi ajándékozási lehetőséget biztosít

 

A Pécsi  Galéria és  Pincegaléria :

             Az intézményünkhöz tartozó Széchenyi téri kiállítóteremben (a továbbiakban Nagy Galéria) reprezentatív a Galéria hazai és nemzetközi rangjához méltó tárlatokat rendezünk. Ezek a kiállítások a hazai és nemzetközi művészeti élet legjobbjainak ad lehetőséget bemutatkozásra, valamint itt rendezzük meg a városunk kulturális kapcsolatai alapján vállalt és a város tavaszi, nyári és őszi rendezvényeihez kapcsolódó kiállításokat.

             A Nagy Galéria méltó helyszíne Pécs város művészeti díjakkal elismert képző-, fotó-  és iparművészei átfogó, életmű kiállításainak.

Helyet biztosítottunk itt korábban a JPM országos sőt nemzetközi hírű kisplasztikai és kerámia biennáléinak, városunkban 2 évenként rendezett Kortárs Fotográfia fő eseményeinek és az alkalmazott grafika általunk biennálé jelleggel megrendezett PLAKÁTOK/POSTERS tárlatának.
A Galéria fontos feladatának tartja, hogy a hagyományos művészeti ágakon kívül a tárlatlátogatók részére, - mintegy kommunikációs lehetőséget teremtve - a kortárs építészet irányzatainak, lehetőségeinek bemutatását, megismerését. Ez a törekvésünk különösen annak fényében kerül előtérbe, hogy a pécsi építészképzés egyetemi rangot kapott, mely az elmúlt néhány évtized elismeréseként értékelhető.
A Galéria a Széchenyi téri kiállító teremben minden évben lehetőséget biztosít a  Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán végzettek, valamint a DLA képzésben záróvizsgájukat tevők részére, hogy méltó körülmények között adjanak számot elért tudásukról a város a régió felé.
A Nagy Galéria Pincegalériájában a feltételeket kialakítva olyan kiállításokra van lehetőség, melyek egy művészeti kísérlet, egy technikai lehetőség kipróbálása során számot adnak az alkotó elképzeléseiről.
A Széchenyi téri Galériában folyamatos volt az utóbbi  időszakban az egyéni és csoportos művészi, kulturális, közművelődési projectek megvalósítása, kortárs zene, irodalmi és képzőművészeti fórumok megtartása. Ezek az egyestés produkciók, melyek fiatal alkotók számára kínál a művészetek határmezsgyéjén mozgási lehetőséget, de természetesen a hagyományostól eltérő szimbólum rendszerek gondolkodásra késztetik a közönséget is. Ezek a hangulataiban megszokottól eltérő, de a világ változásait érzékenységükkel lereagáló racionális,absztrakt performance-ok nemcsak a fiatalabb, hanem a középgeneráció részére is élményt nyújthatnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezekben a programokban szereplők hamarosan jelentkeznek a művészeti képzésben, megjelennek Pécs művészeti életében.

Városi  és  megyei  külső  helyszínek:

Az   elmúlt években  számtalanszor  felmerült  az az  igény - a  művészek és a  közönség részéről  is -, hogy  a városban és a megyében  az  arra  alkalmas  területeken  kültéri  kiállítást rendezzünk.Természetesen a bemutatókra elsősorban  az  időjárásnak jól  ellenálló fa-, fém- és kőszobrok, installációk,térelemek lehetnek  alkalmasak. A  közelmúlt  művészeti  képzése ebben  segítségünkre volt, hiszen a PTE  Művészeti  Kar Szobrászati  Karán sorra kerültek, kerülnek  ki az előbb említetett technológiát, anyagokat  magas szinten  megmunkálni  képes   fiatal alkotók.
Erre  alkalmas  területek  találhatók  a  közelmúltban  illetve a most  épülő bevásárló  centrumok  mellett, melyek  az  azokat  üzemeltető multinacionális  cégek bevonásával tehetők  a  képzőművészet  térszíneivé (pl.:  TESCO, stb.) nemcsak Pécsett, hanem a megyében, régióban kisebb városok területén is. Nem  elhanyagolható  az  sem, hogy  óriási  tömegek  találkoznak  a műtárgyakkal,olyanok is akik  más kiállítási  körülmények  között  soha nem  jutnak  el  művészeti  események  közelébe sem.
Jól használható lehetőségnek látszottak és látszanak a  megyében  a  Falusi Turizmus   centrumai, ahol a kulturális programokhoz külső terek, jól kialakított  épületek  biztosíthatnak kiváló  helyszíneket ( pl.: Keleti - Mecsek völgye, Kárász,  Bicsérd, Sellye,Mágocs, stb.), ahol  kellő  időben  indított  programtervvel  kapcsolódni  lehet az adott  terület programjához.
A 2003 - ban  újra induló és azóta  is  folytatódó Pécsi  Szabadtéri  Játékok  rendezvényei   között  szerepelt kiállítások (Tettye, Anna - udvar, Szabadtéri  Színpad), melyeknek  "A művészetek  találkozása" címet  adtuk, hiszen  a különböző   helyszíneken, alkalmakkor  az érdeklődő a színház, a zene  mellett a képzőművészettel  illetve annak révén a táncművészettel is találkozhatott, kaphatott  másfajta  vizuális élményt.

Helyi kapcsolatok :
A Pécsi Galéria a város és a megye más művélődési intézményeit - a néhány évvel ezelőtti a városi közművelődési intézményei közötti megállapodásnak megfelelve - szaktanáccsal, eszköz-átadással segíti, de munkatársai a tényleges kivitelezésben is részt vesznek.             A példaértékű együtt-működés lehetővé teszi, hogy a közművelődési intézmények nagyobb anyagi ráfordítás nélkül valósítsanak meg képzőművészeti programokat, tegyék egésszé közművelődési feladataikat.
Szeretnénk Galériát egyfajta művészeti kommunikációs központtá fejleszteni. A Galéria fő tevékenysége mellett eddig is végeztünk a város művészei, művészeti, kulturális intézményei részére olyan feladatokat, mint az intézményeket, személyeket érintő információk gyűjtése, média figyelés, pályázati és egyéb források felkutatása, ügyintézése, lebonyolítása, befelé jövő és kifelé irányuló PR. és marketing jellegű folyamatok koordinációja.
A Galéria feladatai közé tartozik a már létező intézmények infrastruktúrájának, eszközparkjának, a partner intézmények művészi célú felhasználhatóságának, igénybevételük lehetőségeinek felmérése programok, fesztiválok, egyéb rendezvények során való bevonására. Tanácsadási jelleggel csoportok, magánszemélyek (művészek) részére projektek megfogalmazása, pályázatok realizálása lehetséges.
A város képzőművészeti életének szervezése, a képző- és iparművészet segítése, a művészeti szervezetekkel, szövetségekkel való kapcsolattartás a pályázatok lebonyolítása során rendkívül fontossá válhat a kommunikációs rendszert behálózó kapcsolatrendszer, mely jelentős információ áramlást  tesz szükségessé és lehetővé.   A technikai feltételektől függő   (Internet, E-mail, stb.) kapcsolat mellett sokkal jelentősebb a személyes jellegű kapcsolatrendszerek kialakítása, annak fejlesztése hazai és nemzetközi vonatkozásban szakmai és civil szervezetekkel, galériákkal, alkotókkal, művészeti műhelyekkel.
Fontos feladataink még:

 1. rövid tanulmányutak szervezése, hazai kortárs művészeti központokba
 2. tanulmányút, tapasztalatszerző utak szervezése külföldi kultúrcentrumokba
 3. különösen fontos a már végzett művészeti szakemberek menedzselése
 4. a független, civil és szakmai szervezetek bevonása a szakmai munkába és a közös lehetőségek koordinálása

Nemzetközi és hazai kapcsolatok:
A bel- és külföldi kapcsolatok kialakítása és fenntartása a folyamatos működésből fakadóan csupán csak bővítésre szorul. Ahogy eddig is legfontosabbak Pécs testvérvárosai, melyek között számtalan olyan van, amely európai és a világ kultúrcentrumai közé tartoznak (Graz, Seattle, Krakkó,Fellbach,Arad, stb. ) Ezekben a városokban és számos olyan kulturális fesztivált rendeznek, melyekhez kapcsolódva a képzőművészet, a vizuális művészet legújabb irányzatairól szerzünk tudomást. Az onnan hívott kiállítási anyagok mindig magas színvonalat képviselnek, s nem megvetendő annak lehetősége sem, hogy a finanszírozás területei bevonhatók a városok közötti kulturális megállapodások kereteibe is.
Nagyon fontos, hogy az intézmény működéséről, programjának alakulásáról a Magyarországon lévő diplomáciai testületeket, kulturális intézeteket, központokat valamint a néhány éve létrehozott pécsi konzulátusokat tájékoztassuk, keressük azokat a lehetőségeket velük, melyeket a kölcsönös művészeti programok cseréjénél felhasználhatunk.
Az eddigiek alapján különösen jó kapcsolatunk alakult ki többek között a pécsi Horvát, Olasz, Brit és Osztrák konzulátussal, a Szigetváron lévő Török konzulátussal, a Kecskeméten működő  Dán Kulturális Intézettel valamint a budapesti Lengyel, Olasz,Észt,  Cseh és Román Kulturális Intézettel, a  Japán  Nagykövetséggel. Az intézetvezetők, kulturális attasék, de sok esetben a nagykövetek is személyesen segítenek gondjaink megoldásában. Fontos  lehet  a jövőben bevonni  a tervezésbe, szervezésbe  a  külföldön (Eszék, Graz, Kolozsvár, Arhus, Seattle, stb.) lévő  magyar nagykövetségeket, konzulokat, tiszteletbeli konzulokat, akik  közül  sokan már most  is  segítik működésünket  és  további  ígéretekkel  bírunk.
A testvérvárosokon kívül más európai kultúrcentrumok, a kultúra olyan helyszínei is, mint Brno, Zágráb, Novisad, Arad, Temesvár, Nagyvárad, Heidelberg, Ústi  nad  Labem,Pilzen, Varsó, Koppenhága,Prága, Stockholm bevonhatók a kiállítás és program cserékbe, hiszen ha ezek a megállapodások, tárgyalások a kölcsönösség alapján köttetnek mindig, személytől függetlenül hosszútávra biztosítják a pécsi - baranyai művészek bemutatkozását, megjelenését európai kiállítótermekben.
Belföldi kapcsolataink eddig sem merültek ki pusztán kiadványok küldésében, cseréjében, hanem hosszú ideje együttműködünk az ország több jelentős  intézményével, ahol  szívesen fogadják az általunk  ajánlott  programokat.
Az elmúlt  években a Galéria kiállításait ajánlva eljutottunk több hazai városba, melyek között  találunk  olyan  helyszíneket  is, ahol az  általunk  közvetített  kiállítások  révén kapcsolódtak   be  a kortárs    magyar  művészeti  életbe vagy  jutottak  jelentős, magas színvonalú  tárlathoz. A kiállítási  programjainkban  tudatosan adunk  helyet olyan jelentős  kiállításoknak, melyeket  más intézményekkel, egyesületekkel társulva  magasabb minőségben tudunk  megvalósítani.
A Pécsi Galériára a pécsi intézetek, közösségek, klubok, kulturális központok mindig számíthattak kiállításaik, programjaik megvalósítása során, hiszen évek óta mindenféle külön együttműködési szerződés nélkül  folyamatosan rendelkezésükre, segítségükre álltunk eszközeinkkel, szaktanácsadással, és konkrét rendezéssel, kivitelezéssel és átengedjük kapcsolatainkat is felhasználásra. (pl.: Pécsi Kulturális Központ, Baranya Megyei Kulturális Központ, Művészetek Háza, Civil Közösségek Háza, Parti Galéria, Lenau Ház, August Senoa Horvát Klub, Janus Pannonius Múzeum, Pécsi Tudományegyetem, Ifjúsági Ház, Szimfonikus Zenekar, Filharmónia,Horvát Színház és különböző középfokú és általános iskolák).
Támogattuk a különböző gyermek, ifjúsági és felnőtt művészeti fesztiválokat, közreműködtünk megvalósításukban, díjakat adtunk át.  (I. - II. Országos Gyermek Képzőművészeti Biennálé 1998 és 2000.).
A Széchenyi István Gimnáziumban az egykori Pécsi Tanítóképzősök Emlékező és Baráti Köréhez tartozó volt pedagógusok és művészek munkáiból a "MILLENNIUMI GALÉRIA 2000"  létrehozásában segítettünk illetve a kiállítást rendeztük és kiviteleztük.
A művészeti társulások, egyesületek, társaságok többségével való szakmai kapcsolat révén került a Pécsi Galériába jó néhány tematikus kiállítás, de néhány nagyobb csoportos kiállítás is.

Vizuális műhelymunka működtetése, tervezése, a jövő  :
A Pécsi Galériának, melynek a kortárs művészeti tendenciák bemutatása mellett városi, regionális és országos jelleggel művészeti műhelyként kell működnie, első feladatai közé tartozik, hogy a vizuális műhely működtetéséhez alapvetően szükséges technikai és anyagi hátteret előteremtse, a működéshez szükséges infrastruktúrát kialakítsa. Ehhez szükséges a város vezetőségével a különböző, felszabadult ingatlanok művészi célú felhasználhatóságának felmérése.
Ha minden feltétel, forrás a cél érdekében mobilizálható akkor a vizuális művészeti tevékenységek reprezentációja, megjelenítése a legfontosabb feladatunk a szélesebb nyilvánosság felé, lehetőséget teremtve azoknak az alapítványoknak, egyesületeknek az elképzeléseinkbe való betekintésbe, akiket a műhelymunka során be szeretnék vonni a megvalósításba.
Legfőbb célkitűzés, hogy együttműködjünk olyan, már működő vizuális műhelyekkel, akiktől programokat, projekteket vehetnénk át arra vonatkozólag, hogy hogyan tehetnénk színesebbé, tartalmasabbá  a vizuális műhely működését.
Tervezzük egyestés vagy pár napos program megvalósítását, amely hagyományos művészeti prezentációkból állna, mint festészet, rajz, szobrászat, tárgyművészet, zene, elektronikus médiák, hálózati művészet (Internet). Ezekre az eseményekre vendég előadókat hívnánk, melyekkel a vizuális műhely megvalósításáról, további lehetőségekről is tárgyalhatnánk.
Persze, hogy ebből mi valósul meg függ attól,hogy  milyen finanszírozásban részesülünk  s hogy hogyan  tudunk pályázaton szerepelni valamint szponzorokat  bevonni a támogatásunkba.
A 2010-es Európa Kulturális Főváros program a város  és a megye más művészeti, kulturális intézményei számára sajátos helyzetet teremtett. Egyrészt  a hagyományos céloknak  kell  megfelelni, el kell látni  mindannyiunk részéről a város közművelődési célú feladatokat, másrészt ki kell alakítanunk egy olyan programrendszert , melyben a speciális , nagy projektek  valósulhatnak meg. Ezek évenként  4-5 , de maximum 6  kiemelt programot jelent. Ezek magas költségvetésű, nagy szakmai  értékű  programokként kerülnek megszervezésre, melyek lehetőleg  nagyobb tömegeket  vonzanak  nemcsak a városból, a megyéből , hanem régiós  kihatásai is  vannak, akár az országhatáron túlnyúlva is. Ez  a  feladatellátás, persze ha  sikeresen oldjuk meg, megadhatja a rangot az elkövetkező évtizedekre, akár a hazai, akár a nemzetközi  művészeti palettán. Nem elhanyagolható az a szempont sem a programok kialakítása során, hogy  az idelátogató, ide meghívott művészekkel  létrejött kapcsolat révén  a  helyi művészek is  eljuthatnak más  országokba,  Európába !

   
 
  vissza